Disclaimer voor www.doorzienwijzer.nl

 

Maatwerkt (Kamer van Koophandel: 65 783 808), hierna te noemen Door Zien Wijzer, verleent u hierbij toegang tot www.doorzienwijzer.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Door Zien Wijzer behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.doorzienwijzer.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Maatwerkt.

Beperkte aansprakelijkheid

Door Zien Wijzer spant zich in om de inhoud van www.doorzienwijzer.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.doorzienwijzer.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Door Zien Wijzer.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.doorzienwijzer.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.doorzienwijzer.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Door Zien Wijzer nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Door Zien Wijzer.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Door Zien Wijzer, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Door Zien Wijzer

Postadres
De Sikkel 3
8141 HD Heino
06-53 424 177

 

Bezoekadres
A. van Sonsbeeckstraat 1
8141 VA Heino

KvK 65 783 808
Bank NL76 KNAB 0255 2584 02
Algemene voorwaarden   |   Privacybeleid
Disclaimer

Zusterbedrijf van Guide to Lead

© 2017 Door Zien Wijzer – alle rechten voorbehouden

Pin It on Pinterest

Share This

Deel deze informatie met je netwerk!

Shares